Jaaragenda

Wijzigingen:
Bestuursvergaderingen gewijzigd van dinsdag naar vrijdagavond.
ALV 18 maart
Overleg data via Alg. Coördinator RM